design

TOWA ‒episode zero-

ゆず

グッズ ロゴ

YUZU ARENA TOUR 2015-2016 TOWA ‒episode zero-の一部グッズデザインを担当しました。